Lista dokumentów w kategorii: Sprawozdania

Nazwa pliku: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

Nazwa pliku: Sprawozdanie merytoryczne 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Nazwa pliku: Rachunek zysków i strat 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Nazwa pliku: Informacja dodatkowa 2018

Informacja dodatkowa 2018

Nazwa pliku: Bilans 2018

Bilans 2018

Nazwa pliku: Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01/01/2017r. - 31.12.2017r.

Nazwa pliku: Bilans

Sporządzony z dniem 31.12.2017r.

Nazwa pliku: Sprawozdanie

Sprawozdanie końcowe za rok 2016